Онлайн система за отчитане и въвеждане на разплащания през ePay/Easypay и CachTerminal.
Чрез BG Payments Вие като търговец можете веднага да започнете да приемате плащания или да отчитате залължения през ePay/Easypay и CachTerminal.
С няколко клика можете да добавите задължение на ваш клиент в системата, което мигновенно ще бъде отразено и налично за плащане чрез ePay/Easypay и CachTerminal. BG Payments ви дава възможност да следите постъпилите плащания, да генерирате репорт за зададен от вас период и удобни графики, които ще ви държат информиран за вашите минали и предстоящи вземания.
Ако не желаете да приемате онлайн разплащания можете да ползвате нашата система, за да си водите отчетност кой колко пали ви дължи, и кой кога колко пари ви е дал и за какво.
Можете да видите демострационна версия на системата тук: http://bgpayments.net/demo/